×

Algemene voorwaarden

Het is ten strengste verboden om de gehuurde mobilhome te gebruiken voor het vervoer van eender welke vorm van illegale personen, drugs, goederen of verdovende middelen en/of apparatuur, conform de Europese wetgeving.

Iedere overtreding met inbeslagname van de gehuurde mobilhome zal voor de overtreder/huurder onherroepelijk leiden tot het betalen van een schadevergoeding aan mobilhome-vanverhuur.be, die gelijk is aan de volledige aankoopsom van het gehuurde voertuig.

Bij problemen aan de motor of het onderstel dient de bijstandsverzekering gebeld te worden. Schade onderweg dient binnen de 24h per mail of sms aan ons te worden gemeld, zodat wij voor terugkomst de nodige maatregen kunnen treffen voor de volgende huurder.

Eventuele schadereparaties, ontbrekende stukken vervangen of noodzakelijke reiniging gebeuren op kosten van de huurder.

In geval van overmacht en het niet beschikbaar zijn van de mobilhome (bv. Bij schade, panne of dergelijke) heeft de huurder enkel recht op de volledige huursom en waarborg zonder enige vorm van verdere schadevergoeding of herroeping.

Bij afhaling zorgen wij voor en perfect gereinigde mobilhome-van, die volledig vertrekkensklaar is. De huurder brengt deze in dezelfde toestand terug.

  • Toilet, afvaltank en ijskast dienen leeg en gereinigd te zijn. Bij niet-reiniging van de mobilhome-van wordt €150 aangerekend voor de binnen- en buitenreiniging + €40 voor het lozen van toilet of afvaltank.
  • De reiniging kan ook door ons gebeuren voor de op voorhand afgesproken prijs van €150.

De minimum leeftijd om met de mobilhome te rijden is 23 jaar en 3 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs.

De huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van de MTG (maximum toegelaten gewicht, nl. 3500 kg) alsook de eventuele boetes of gevolgen hieraan verbonden.

Betaling:

Bij het opmaken van de verhuurovereenkomst dient een voorschot van 30 % van de totale huursom te worden overgeschreven. Het restant van de huursom moet 1 maand voor vertrek overgeschreven worden.

  • Bij niet tijdige betaling vervalt de boeking en behoudt de verhuurder het betaalde voorschot.

De waarborg van €1.000 dient een week voor vertrek overgeschreven te worden. De waarborg wordt, verminderd met eventuele boetes, schade of andere kosten, door de verhuurder binnen de maand na terugkomst terug overgeschreven te worden naar de huurder.

Annulering:

Indien de verhuurovereenkomst wordt geannuleerd is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • Gebeurt de annulering tot de 30ste dag voor de vertrekdag: het voorschotbedrag
  • Gebeurt de annulering vanaf de 30ste dag tot de 14de dag voor de vertrekdag: 50% van de huursom.
  • Gebeurt de annulering vanaf de 14de dag tot de laatste dag voor de vertrekdag: 90% van de huursom.
  • Gebeurt de annulering op de vertrekdag zelf: de volledige huursom

 

Is de mobilhome nog beschikbaar?

Contact met ons

info@mobilhome-vanverhuur.be
0468214669
Copyright Mobilhome Verhuur Dessel